Insidan är viktig, kanske till och med det viktigaste.

Vi befinner oss på våra arbetsplatser många timmar varje dag och det är alldeles för mycket tid för att inte ta hänsyn till den interiöra miljön på jobbet.

 

Människor påverkas av de miljöer som de befinner sig i. En väl genomtänkt inredning skapar mervärden som ökad trivsel, funktion och på sikt även god ekonomi. Det attraherar både nya och befintliga kunder samt medarbetare.

Ofta kan det handla om att uttrycka sitt företags identitet genom inredningen vilket leder till både bättre affärer och verksamhet.

 

Även i våra hem är det viktigt med trivsel och funktion, att skapa en helhetskänsla från rum till rum som funkar i vår vardag. Varje hem är unikt och det beror på människorna som bor och lever där och det är utgångspunkten i alla uppdrag.

 

Det är många parametrar att ta hänsyn till som inredare där varje del är lika viktig för att skapa en fungerande och tilltalande miljö.

Det kan Nyans hjälpa er med, hör av er för ett första kostnadsfritt möte!

01. Behovsanalys & offert

Ett första kostnadsfritt möte görs tillsammans med kund. Vi går igenom vilka behov, önskemål och budget som finns samt vilka förutsättningar och utmaningar projektet innefattar. Utefter detta lämnas sedan en offert.

02. Idé & skiss

Först görs en uppmätning på plats och sedan arbetas skisser och moodboard fram som inspiration och som visar på hur projektet tar form genom planlösning, möblering och färgsättning.

03. Färdigt förslag

Färdiga ritningar, färgsättningsförslag, materialprover etc presenteras

04. Projektledning & inköp

Vi erbjuder projektledning & inköp för att säkerställa alla delmoment under projektets gång samt frigöra tid för kund. Vi kan även hjälpa till med att möblera och styla på plats.

05. Färdigställande

Tillsammans med kund görs en slutbesiktning och uppföljning kring eventuella justeringar.