Sunnanåskolan

  • Beställare: Skellefteå Kommun
  • Uppdragsår: 2015
  • Arkitektbyrå: Tyrens Arkitekter
  • Ansvarig arkitekt: Ove Nilsson

Sunnanåskolan hade varit trångbodda länge och behövde bygga ut och om. En tillbyggnad gjordes för klass 4-6. Uppdraget bestod av att ta fram färgsättning till alla ytskikt för tillbyggnaden.

 

Fotograf: Jonas Westling