Skebo

  • Beställare: Skellefteåbostäder AB
  • Uppdragsår: 2016
  • Arkitektbyrå: Tyréns Arkitekter
  • Ansvarig arkitekt: Ove Nilsson

Skebo är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar cirka 5 200 lägenheter och ett antal lokaler. De ligger i Sverigetopp vad gäller kundnöjdhet. Det kan vara en stor anledning till varför de också valde att göra om i deras egna lokaler. Den största förändringen gjordes med ny entré och yta för Bobutiken samt kontoren. Planlösning, färgsättning och möblering togs fram enligt behov och önskemål samt efter Skebos nya grafiska manual.

 

Fotograf: Jonas Westling